Residència Xaveriana Femenina · T. 93 319 17 53 · Servei d'atenció les 24 hores

Ambient agradable, segur, tranquil i amb un tracte personalitzat

Promovem la formació integral, humana, social i cristiana

Promovem la formació integral

AVÍS LEGAL

En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), l’empresa li informa que és titular del lloc web. D’acord amb l’exigència de l’article 10 de la mencionada Llei, informa dels següents dades:
El titular d’aquest lloc web és:

Nom de la empresa Fundación Javerianas
NIF R2802592B
Direcció Calle Alberto Aguilera 8, 1, 28015, Madrid
Inscripció en el registre d’entitats religioses Nº: 025342

USUARIS
L’accés i/o ús d’aquest portal li atribueix la condició d’USUARI, que accepta, des d’aquest accés i/o ús, les Condicions Generals d’Ús aquí reflectides. Les esmentades Condicions seran d’aplicació independentment de les Condicions Generals de Contractació que en el seu cas resultin d’obligat compliment.

ÚS DEL PORTAL
La pàgina web proporciona l’accés a multitud d’informacions, serveis, programes o dades (d’ara endavant, “els continguts”) a Internet pertanyents a Fundació Javerianas o als seus llicenciants als quals l’USUARI pugui tenir accés. L’USUARI assumeix la responsabilitat de l’ús del portal. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que fos necessari per accedir a determinats serveis o continguts.

En aquest registre, l’USUARI serà responsable de proporcionar informació verídica i lícita. Com a conseqüència d’aquest registre, a l’USUARI se li pot proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable, comprometent-se a fer-ne un ús diligent i confidencial. L’USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que la Fundació Javerianas ofereix a través del seu portal i, amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no fer-ne ús per a:

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
La Fundació Javerianas serà titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials utilitzats, programes informàtics necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.).

Tots els drets reservats. En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de la Fundació Javerianas. L’USUARI es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de la Fundació Javerianas. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre i quan sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’USUARI haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigui instal·lat a les pàgines de la Fundació Javerianas.

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT
La Fundació Javerianas no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, manca de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o perjudicials en els continguts, tot i haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

MODIFICACIONS
La Fundació Javerianas es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es presten a través del mateix com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats al seu portal.

ENLLAÇOS
En el cas que a la pàgina web s’establissin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d’Internet, la Fundació Javerianas no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas la Fundació Javerianas assumirà cap responsabilitat pels continguts d’un enllaç pertanyent a un lloc web extern, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests hipervincles o altres llocs d’Internet.

De la mateixa manera, la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

DRET D’EXCLUSIÓ
La Fundació Javerianas es reserva el dret a denegar o retirar l’accés al portal i/o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, als usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d’Ús.

GENERALITATS
La Fundació Javerianas perseguirà l’incompliment de les presents condicions, així com qualsevol ús indegut del seu portal, exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURACIÓ
La Fundació Javerianas podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les esmentades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ
La relació entre la Fundació Javerianas i l’USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia es sotmetrà als Jutjats i Tribunals de la ciutat anteriorment indicada.